Chuyên viên Marketing Event

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

 • Xây dựng các kế hoạch tổ chức sự kiện về các dự án và đầu mối triển khai sự kiện theo sự phân công của TP
 • Lên phương án marketing cho các dự án Bất động sản
 • Báo cáo, đo đếm hiệu quả so với mục tiêu đề ra của các sự kiện tổ chức
 • Quản lý mặt hình ảnh, thương hiệu của dự ánChịu trách nhiệm thực hiện các công việc hành chính: Hợp đồng, tờ trình, thanh quyết toán, lưu – trữ hồ sơ dữ liệu
 • Tổ chức lưu trữ, quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu của Ban MKT
 • Làm việc với các đối tác sản xuất, in ấn, theo dõi tiến độ
 • Tham gia xây dựng ý tưởng, hỗ trợ các hoạt động sự kiện đối nội của Tập đoàn. Hỗ trợ các công việc tổ chức sự kiện đối nội của tập đoàn
 • Tham gia xây dựng ý tưởng, hỗ trợ các hoạt động sự kiện đối nội của Tập đoàn. Hỗ trợ các công việc tổ chức sự kiện đối nội của tập đoàn
 • Phụ trách, lập hồ sơ các hạng mục liên quan đến giải thưởng về đến bất động sản và khác
 • Trợ giúp TBP trong quan hệ đối nội, đối ngoại và đề xuất các giải pháp thực hiện công việc.
 • Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của TP

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

 • Trình độ: Cao đẳng / Đại học – Chuyên ngành: QTKD, Marketing và chuyên ngành tiếp thị trực tuyến
 • Kinh nghiệm: 02 năm kinh nghiệm tổ chức sự kiện
 • Có đam mê và định hướng theo nghề Marketing
 • Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thiết lập mối quan hệ trong công việc;
 • Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công việc;
 • Kỹ năng tổng hợp, phân tích dữ liệu và lập báo cáo;
 • Kỹ năng sử dụng tin học văn phòng;

LIÊN HỆ:

 • Nhận hồ sơ liên tục cho đến ngày 30/08/2019

– Liên hệ: Phòng Nhân sự – Vierx (Alphanam Group)

– Địa chỉ: 33 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

– Điện thoại: 0912 042229 Mr Trung – email: trungvt@virex.vn

Trả lời