Tại lễ ra mắt dự án, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Đông Á đã ký kết thỏa thuận tài trợ cho khách hàng vay mua sản phẩm của công ty với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân

Tại lễ ra mắt dự án, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Đông Á đã ký kết thỏa thuận tài trợ cho khách hàng vay mua sản phẩm của công ty với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân

Trả lời