Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Đông Á trao học bổng (10 triệu đồng/suất) cho 20 sinh viên Trường đại học An Giang có thành tích học tập xuất sắc, nghèo hiếu học...

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Đông Á trao học bổng (10 triệu đồng/suất) cho 20 sinh viên Trường đại học An Giang có thành tích học tập xuất sắc, nghèo hiếu học…

Trả lời