Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Virex (Tổng giám đốc Lê Thị Lan Anh) và đại diện Công ty TNHH đầu tư và thương mại PBF Hàn Quốc, bà Jung So Yun

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Virex (Tổng giám đốc Lê Thị Lan Anh) và đại diện Công ty TNHH đầu tư và thương mại PBF Hàn Quốc, bà Jung So Yun

Trả lời