Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa bà Lê Thị Lan Anh, Tổng Giám đốc Công ty Virex và ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Chủ tịch CLB Bất động sản Hà Nội/ Hiệp hội BĐS Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Vietbuilding.

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa bà Lê Thị Lan Anh, Tổng Giám đốc Công ty Virex và ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Chủ tịch CLB Bất động sản Hà Nội/ Hiệp hội BĐS Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Vietbuilding.

Trả lời