Ông Bùi Đình Quý – Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Đông Á phát biểu chào mừng Cộng đồng Cư dân Golden City An Giang

Ông Bùi Đình Quý – Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Đông Á phát biểu chào mừng Cộng đồng Cư dân Golden City An Giang

Trả lời