Bức tranh đối lập của bất động sản công nghiệp phía Bắc và Nam

Do dịch bệnh, thị trường đất công nghiệp tại miền Nam quý III không có nguồn cung mới và giá thuê không tăng. Trong khi đó, giá thuê ở phía Bắc trở lại đà tăng nhanh. Tại báo cáo thị trường bất động sản khu công nghiệp và nhà xưởng xây sẵn quý III, JLL cho biết tại phía Nam,…

Continue ReadingBức tranh đối lập của bất động sản công nghiệp phía Bắc và Nam