0912967755

Hoạt động nội bộ

Hội trường tầng 3B, Công ty CP VIREX là nơi diễn ra khóa đào tạo kĩ năng lãnh đạo nền tảng cho khoảng 40 lãnh đạo và CBNV chủ chốt của Tập đoàn Alphanam. Khóa đào tạo được tổ chức liên tục trong 2 ngày, 8 – 9/12/2018, do giảng viên tới từ Tổ chức … Read More “Tập đoàn Alphanam đào tạo nội bộ cho lãnh đạo tại hội trường của Virex” »