Read more about the article Diễn giả Đặng Đình Toàn đào tạo kỹ năng Nhà môi giới chuyên nghiệp cho CBNV VIREX
Diễn giả Đặng Đình Toàn chụp ảnh các quản lý, nhân viên kinh doanh VIREX tại buổi đào tạo

Diễn giả Đặng Đình Toàn đào tạo kỹ năng Nhà môi giới chuyên nghiệp cho CBNV VIREX

Trong tháng 10, Công ty CP Virex đã tổ chức chuỗi đào tạo kỹ năng cho nhân viên kinh doanh trong thời đại số, nhằm nâng cao tính chủ động và hiệu quả công việc. Chuỗi đào tạo gồm 4 buổi, diễn ra trong 2 tuần, với sự tham dự của diễn giả là Nhà đào tạo Đặng Đình Toàn…

Continue ReadingDiễn giả Đặng Đình Toàn đào tạo kỹ năng Nhà môi giới chuyên nghiệp cho CBNV VIREX