0912967755

Hoạt động nội bộ

Trong tháng 10, Công ty CP Virex đã tổ chức chuỗi đào tạo kỹ năng cho nhân viên kinh doanh trong thời đại số, nhằm nâng cao tính chủ động và hiệu quả công việc. Chuỗi đào tạo gồm 4 buổi, diễn ra trong 2 tuần, với sự tham dự của diễn giả là Nhà … Read More “Diễn giả Đặng Đình Toàn đào tạo kỹ năng Nhà môi giới chuyên nghiệp cho CBNV VIREX” »