TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP

I. VỊ TRÍ CÔNG VIỆC Chuyên viên Kế toán tổng hợp II. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC Tham mưu, tư vấn những vấn đề liên quan đến công tác tài chính kế toán cho Ban lãnh đạo.Lập hồ sơ khai các sắc thuế theo quy định: thuế GTGT, Thuế nhà thầu, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, Tạm tính…

Continue ReadingTUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP