Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội các DNVVN Hà Nội Mạc Quốc Anh cùng các doanh nhân chúc mừng Sứ Giả Kết Nối Lan Anh- TGĐ Cty CP Virex, Tổng thư ký CLB BĐS Hà Nội.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội các DNVVN Hà Nội Mạc Quốc Anh cùng các doanh nhân chúc mừng Sứ Giả Kết Nối Lan Anh- TGĐ Cty CP Virex, Tổng thư ký CLB BĐS Hà Nội.

Trả lời