Truyền thông Malaysia dành sự quan tâm đặc biệt đến sự kiện Thủ tướng Mahathir Mohamad chứng kiến lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Alphanam Group và Ri-Yaz Hotels & Resorts

Truyền thông Malaysia dành sự quan tâm đặc biệt đến sự kiện Thủ tướng Mahathir Mohamad chứng kiến lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Alphanam Group và Ri-Yaz Hotels & Resorts

Trả lời