Chủ tịch Tập đoàn Alphanam Nguyễn Tuấn Hải (thứ 2 từ trái sang) vinh dự nhận bằng khen doanh nhân tiêu biểu, do Chủ tịch TP Hà Nội trao tặng

Chủ tịch Tập đoàn Alphanam Nguyễn Tuấn Hải (thứ 2 từ trái sang) vinh dự nhận bằng khen doanh nhân tiêu biểu, do Chủ tịch TP Hà Nội trao tặng

Trả lời