Tất cả các phòng tại Luxury Apartment đều có tầm nhìn rộng mở về phía Thành phố, Vịnh Đà Nẵng, biển Mỹ Khê… đem lại trải nghiệm sống.

Tất cả các phòng tại Luxury Apartment đều có tầm nhìn rộng mở về phía Thành phố, Vịnh Đà Nẵng, biển Mỹ Khê… đem lại trải nghiệm sống.

Trả lời