Bà Nguyễn Ngọc Mỹ trao 20 suất học bổng Tôi yêu An Giang cho các sinh viên có thành tích xuất sắc, sinh viên nghèo vượt khó tại đại học An Giang.

Bà Nguyễn Ngọc Mỹ trao 20 suất học bổng Tôi yêu An Giang cho các sinh viên có thành tích xuất sắc, sinh viên nghèo vượt khó tại đại học An Giang.

Trả lời