Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có đóng góp tiêu biểu cho sự phát triển của Thủ đô và đất nước

Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có đóng góp tiêu biểu cho sự phát triển của Thủ đô và đất nước

Trả lời