0912967755

Hoạt động nội bộ

Để kỷ niệm Ngày truyền thống nghề môi giới Bất động sản Việt Nam 29/6, Hội môi giới Bất động sản Việt Nam đã tổ chức hoạt động “Ngày hội môi giới Bất động sản Việt Nam” lần thứ 3 năm 2018, trong 2 ngày 28 – 29/6/2018 tại TP Đà Nẵng. Sáng ngày 28/6/2018, … Read More “Virex đồng hành tổ chức Ngày hội Môi giới BĐS Việt Nam 2018” »